Sản phẩm

 Mốp lót dùng cho sản phẩm mỹ nghệ

 Mốp chữ L, móp góc dùng trên bao bì gỗ

Bao bì móp phục vụ gốm xuất khẩu

 Mốp lót dùng cho sản phẩm sơn mỹ nghệ

Bao bì móp phục vụ gốm xuất khẩu

 Mốp định hình chêm lót cho mặt hàng xuất khẩu

 Mốp chêm bảo vệ bàn nail x/k đi thị trường Mỹ

 Mốp block

 Mốp lót dùng cho sản phẩm nung xuất khẩu

     

Developed by Nhu Nguyen